Animation, så funkar det: 2D-animation

Storyboard-Animation-Yellow Kid

I filmens värld har animationen sina egna förutsättningar, regelverk och fackuttryck.  I en serie blogg-inlägg kommer vi att gå igenom hur tillblivelseprocessen går till och förklara vad termer som motion graphics, karaktärsanimation, 2D-vektoranimation egentligen syftar på.

Ingen film blir bättre än sitt manus. Det gäller alla typer av film. En plan för hur filmen ska läggas upp; en lista som i detalj beskriver vad som händer, var karaktärerna befinner sig, vad de gör och säger. Den visuella stilen som manuset ska anpassas till kan antingen finnas färdig eller eller behöva utvecklas, en stil som harmoniserar med innehållet och budget. I kommersiella sammanhang vill man även ta hänsyn till kundens grafiska profil. Nästa steg är en storyboard, eller ett bildmanus, som utgör en visuell representation av vad som sker, scen för scen.

Storyboard - 2D-Animation - Yellow Kid

Storyboard-exempel från Yellow Kid; Lunds Kommun och Tourism in Skåne.

Animatic

En animatic är en animerad motsvarighet till storyboarden, en liten skissartad animerad film där vi ser allt som ska hända genom historien. Det handlar framför allt om att hitta tempot i storyn och få grepp om det visuella finliret.

För enklare produktioner (som för de korta informationsfilmer som Yellow Kid producerar) är animatic-steget i produktionsprocessen ofta ett steg som man hoppar över. Vi brukar ta steget rakt från utförligt storyboard till animation.

Traditionell 2D-animation

Traditionell 2D-animation är den i regel mycket tidsintensiva klassiska animationstyp som vi oftast förknippar med Disney-klassiker eller tv-serier som Simpsons och Family Guy, där varje ruta ritas för hand och sedan sammanslagna ger oss en animerad sekvens av bilder.

Det vanligaste (och billigaste) sättet är att skapa datorgenererad 2D-animation. där vi ofta arbetar med så kallade riggar, ett slags skelettstommar för karaktärerna där armar och ben kan justeras individuellt. Vi kan också jobba ruta för ruta för att t.ex. åstadkomma mer organiska rörelser eller för att skapa virtuella 3D-effekter.

Enklare form av animation

Lite förenklat kan vi säga att ju mer dynamisk en rörelse är desto mer arbetsintensiv blir animationen; en plattare gångcykel är enklare att förverkliga än en där karaktären svänger mer på kroppen eller dansar fram. Tekniken jobbar med platta figurer som rör sig över en plan yta, en enkel form av animation som ofta används för att illustrera komplexa förlopp eller sammanhang med ett förenklat bildspråk.

Rörelser på djupet antyds här med hjälp av storleksförändringar i 2D-planet, och djupkänsla uppnås med hjälp av enklare ljusaccenter och skuggning. Animationstypen är vektorbaserad, vilket innebär att den är uppbyggd av matematiskt definierade geometrier som går att skala utan att kvaliteten försämras, något som ytterligare bidrar till flexibiliteten hos denna teknik.