Fem skäl för animation

1. Visar det som inte syns.

Det är inte lätt att med en kamera förklara hur mjukvara, organisationslösningar och mikroorganismer funkar. Här är animationen oslagbar! Idag ser de flesta arbetsplatser likadana ut – människor som sitter vid skärmar. Det går ofta inte att se vad som egentligen är intressant. Det intressanta finns på en annan ”nivå” och den kan åskådliggöras med en animation.

2. Metaforer.

Ibland behöver man förklara komplicerade sakförhållanden för en publik med låga förkunskaper i ämnet. För att bli tydlig behöver man låna begrepp som tittaren redan har koll på och i den animerade världen kan man själv välja om man vill ta hänsyn till logik och naturlagar när man ska få publiken att förstå. Ett problem kan symboliseras av ett berg som ramlar ner från himlen och karaktärerna i filmen kan flytta på berget utan att tittarna upplever det som overkligt eller konstigt.
Handelskammaren-Illustration-Yellow Kid

3. Humor.

Att en animerad film kan vara rolig är något som tittaren förväntar sig – utnyttja det! För visst vill man gärna att tittaren har ett leende på läpparna när de har tagit del av ditt budskap.

4. Visuell återanvändning.

Jobbet som ligger i att ta fram en visuell stil kan med fördel användas i annat informationsmaterial. Nästan alltid anpassas en film redan från början till företagets grafiska profil.
Lunds Spårväg - Informationsmaterial

5. Lång livslängd.

Om namn, logga eller erbjudandet ändras, är det relativt lätt att uppdatera en animerad film. Det är en kontrollerad värld där man inte är beroende av folk som slutat, årstider eller att medverkande har bytt frisyr. Priset för en animation kan därför ses som en investering som slås ut på flera år.