Case – Lunds kommun

Case-Lunds Kommun-Asta-Yellow Kid

Utmaningen:

En viktig del för att förbättra arbetet inom vård- och omsorg är att felaktigheter rapporteras. Hos många av de anställda inom vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds Kommun finns däremot en motvilja till att skriva avvikelserapporter. Från kunden var önskemålet att vi skulle ta fram en film som skulle kunna användas i förbättringsarbetet och få medarbetarna att bli bättre på att rapportera avvikelser utan att känna det som om man anger sig själv eller kollegan.

Case-Lunds Kommun-Yellow Kid

Case-Lunds Kommun-Yellow Kid

 

Lösningen:

I manusarbetet valde vi att försöka hitta en vardaglig ton i språket och rensa ut uttryck som mer förknippas med lagar och förordningar. Uttryck som ledningssystem, förvaltning, brukare och huvudprocess valdes bort.

I berättelsen använde vi identifikation som det viktigaste verktyget – inte i första hand med de anställda som filmen riktar sig till, utan vårdtagarna, de som berörs av vårdkvalitén. Filmen är därför uppbyggd kring karaktären Asta, en äldre dam som har svårt att gå.

Case-Lunds Kommun-Yellow Kid

Case-Lunds Kommun-Yellow Kid

 
 
 
 
 
 
 
 

”Alla som har sett den är väldigt nöjda och tycker att den är jättebra – den är enkel och lättillgänglig, den är informativ på lagom nivå och har en tilltalande layout och den är dessutom gjord med glimten i ögat.”

– Elisabeth Fagerström, kvalitetsstrateg, Vård- och omsorgsförvaltningen, Lunds Kommun