Case – Renhållningen Kristianstad

Renhållningen Kristianstad

Utmaningen:

Renhållningen Kristianstad har ambitionen till 2020 att bli bäst i Sverige på allt som har med avfallshantering och återvinning att göra. Uppdraget var att ta fram en serie animerade informationsfilmer som på ett lättfattligt sätt förklarar olika delar av arbetet med att göra Kristianstad grönare. I målgruppen ingår alla som bor i Kristianstad, men skolungdomar är särskilt i fokus.

Lösningen:

Arbetet inleddes med en workshop tillsammans med ledningen på Renhållningen Kristianstad. Workshopen resulterade i insikten om att man hade behov av följande filmer:

  1. Bäst i Sverige 2020. Förklarar för Kristianstadborna om ambitionen att bli bäst i Sverige på renhållning och återvinning.
  2. Så minskar du ditt avfall. Förklarar det grundläggande synsättet kring olika typer av återvinning.
  3. Återvinningscentralen – en garant för kretslopp. Förklarar hur olika typer av avfall tas om hand på ett säkert sätt och hur det återgår till kretsloppet.
  4. Ät upp – för miljöns skull. Filmen ska ge tittaren insikter om varför man ska försöka undvika att slänga mat, och att det som måste slängas hamnar på rätt ställe.

Den grafiska stilen är enkel och anspråkslös. Vi jobbade mycket med att filmerna skulle ha tydlig känsla av Kristianstad. Vi ser Kristianstads ”skyline” och gör en referens till stans framgångsrika handbollslag. För voice-over samarbetade vi med den nordskånska unga youtubern, Felix Nordh.

Case-Renhållningen Kristianstad-Yellow Kid Case-Renhållningen Kristianstad-Yellow Kid Case-Renhållningen Kristianstad-Yellow Kid Case-Renhållningen Kristianstad-Yellow Kid

I en lång, ihopklippt version används filmen som undervisningsmaterial i skolor och för studiebesök. Tre av filmerna har i 30-sekundersversioner visats som lokal bioreklam i Kristianstad under våren 2017. Filmerna nominerades även till Svenska Designpriset 2017.

Case-Renhållningen Kristianstad-Yellow KidDen grafiska stilen har fått ett vidare användningsområde i kommunikationen för Renhållningen Kristianstad och blivit en del av varumärket. Bland annat har den använts på fordonen när man informerat om det nya fyrfackssystemet som är under införande.
”Förmågan att komma med kreativa förslag på lösningar gör samarbete med Yellow Kid till ett rent nöje. Filmerna är professionella och genomarbetade, och uppmaningen till att tänka utanför boxen resulterade i fyra filmer som uppfyllde målsättningen över förväntan.”

– Mathilda Gylling, kommunikatör