Filmer

Våra filmer är ett resultat av den geist vi känner för vårt arbete!

Inför att vi påbörjar en produktion gör vi en noggrann analys. Vilket är budskapet och vad ska tittarna göra efter att de sett filmen? Vilken är målgruppen och vilka förkunskaper har de? Var ska filmen visas? Hur behöver filmen anpassas till företagets grafiska profil?

Svaren ligger till grund för att filmerna ser ut som de gör.

Lund Vision
Meqify
Mediaköket
Spårvägen i Lund
Renhållningen Kristanstad
Lunds kommun
Tourism in Skåne
Videum Science Park
LimeGo
Finja 5
Handelskammaren
Musikhjälpen 2014
Medicon Village
Probi
Invest in Skåne
BoMill
Alligator Bioscience
Räddningstjänsten Syd