Filmer

Våra filmer är ett resultat av den geist vi känner för vårt arbete!

Inför att vi påbörjar en produktion gör vi en noggrann analys. Vilket är budskapet och vad ska tittarna göra efter att de sett filmen? Vilken är målgruppen och vilka förkunskaper har de? Var ska filmen visas? Hur behöver filmen anpassas till företagets grafiska profil?

Svaren ligger till grund för att filmerna ser ut som de gör.