Gör-det-själv-revolution inom rörlig bild

Videoakademin - Filma med mobilen

Det är nästan som om naturlagarna har upphört att gälla. Alla hinder som förr fanns för den rörliga bilden i form av dyr produktion och komplicerad distribution har sopats undan av den digitala revolutionen. Allt färre vill/vågar stå vid sidan och gnälla om att man inte har tid och lust att utforska de nya möjligheterna. Det är som när sociala medier slog igenom runt 2010.

Mark Zuckerberg har slagit fast att det nu är ”video first” som gäller, åtminstone för Facebook. Många andra är på väg åt samma håll. Ett tecken i tiden: nyligen arrangerade Kommunförbundet Skåne för första gången VIDEOkonf, en konferens om video i offentlig sektor. Mest handlade det om erfarenheterna från olika kommuner.

Presentationerna från scenen visade tydligt att nivåerna av kompetens och ambition varierar stort och att utvecklingen till stor del drivs fram av eldsjälar. Kungälv, Malmö, Helsingborg, Gävle och Örebro är några av de ledande kommunerna i sammanhanget. Inte någon av talarna på scenen pratade om att anlita externa produktionsbolag. Här är det en självklarhet att video i framtiden är något som i första hand produceras in-house.

En liknande utveckling kan man se inom många företag, även hos de större. Trenden är att använda externa produktionsbolag till filmer som ska synas utåt, medan filmer som ska användas i internkommunikationen produceras med egna resurser.

Målgruppen sätter villkoren

I störtfloden av information på nätet har konkurrensen om tittarnas uppmärksamhet aldrig varit hårdare. Samtidigt kräver en video vanligtvis mindre ansträngning hos tittaren än en text. Det är huvudanledningarna till att video just nu gör ett formidabelt segertåg över internet.

Men… om medarbetare ägnar dyrbar arbetstid åt att producera filmer som ingen vill titta på, faller kalkylen. Det är nu det börjar bli svårt. För att komma rätt behöver en kommunikationsavdelning som vill börja producera filmer själva ställa sig ett antal frågor. Svaren kommer att leda fram till något som närmast liknar en brief.

Bäst blir det om man börjar med att tänka på slutresultat. Vilka vill vi nå? Vad kan vi erbjuda som målgruppen är intresserade av att titta på?

När målet är definierat är det dags att fundera på hur vägen dit ser ut. Vem ska skriva manus, filma, redigera och se till att filmen sprids som det är tänkt? Och vilka apparater och programvaror behövs? Vilken kunskap behöver de inblandade medarbetarna och hur ska de få den?

När dessa frågor är besvarade har man grunden till att skapa fungerande arbetsflöden både för teknik och medarbetare. Det handlar om att skapa sig en bild av hur processen ska se ut fram till ett färdigt resultat.

Inte bara för kommunikatörer

Vill man utnyttja de nya möjligheterna fullt ut, måste man också tänka in att det inte bara är kommunikatörer som har en bra videokamera i fickan – det har alla! Därför är det också viktigt att tänka tanken fullt ut ”ok, alla medarbetare har en ganska bra videokamera i fickan, hur kan vi ha mest glädje av det?”.

Därmed inte sagt att montörer, besiktnings- och servicepersonal på fältet nödvändigtvis ska göra videoklipp till sociala medier. Men det är värt att ställa sig frågan om inte deras mobilkamera skulle kunna användas i programinnehåll som någon annan bearbetar, eller dokumentation?

Framgångsfaktorer: kunskap och engagemang

På samma sätt som för hemmasnickaren, är det den enskildes fallenhet och intresse som avgör vad det blir för kvalité på slutresultatet. Det största hindret för alla nybörjare är kunskapströskeln. Många tillverkare av olika programvaror försöker sänka den genom att stoppa in mallar, grafik och annat som ska ge slutresultatet en proffsig look och att användaren får en så trivsam upplevelse som möjligt fram till ett bra resultat.

Många ”redigerings-appar” (ja, citationstecknen sitter där av en anledning) är näst intill helt automatiserade. De plockar ihop bilder från ditt bibliotek och kokar på egen hand ihop det till en film. Även om det är roligt, och ibland imponerade, är det sällan vägen fram för kommunikatörer och marknadsförare som vill fullfölja en strategi och kommunicera ett budskap. Därför krävs både kunnande och engagemang för att de färdiga filmerna ska göra nytta, på samma sätt som vilket uttryck som helst.

Avslutningsvis – tre tips för framgång:

  1. Gör filmer som svarar på kundernas frågor. Bästa chans till framgång har den film som svarar mot ett uttalat informationsbehov hos målgruppen.
  2. Slarva inte med ljudet. Det tydligaste tecknet på en amatörmässig produktion är ett dåligt ljud. Tittaren har mycket lättare att acceptera skönhetsfläckar i bilderna än i ljudet.
  3. Leave them hungry. Överskatta inte tittarnas intresse. Ingen vill titta på något som känns segt. Hellre för kort än för lång.

Joakim Lindhé, producent, Videoakademin

Videoakademin är ett kunskapsföretag inom rörlig bild. Våra erfarna utbildare täcker upp alla delområden – strategi, innehåll, teknik och spridning. Följ oss gärna på LinkedIn och kolla in videoakademin.com