Knut förklarar process

Huvudprocessen. Så kallas den övergripande modellen som Vård- och omsorgsförvaltningen i Lund arbetar efter – från den första kontakten tills dess att patienter och brukare inte längre behöver någon vård.

Många anställda saknar grundläggande insikter i hur modellen egentligen fungerar. Därför valde man att ta fram en animation om karaktären Knut som har problem att klara av sin vardag. Filmen visar vad som händer med honom i huvudprocessens olika steg. Den visas på olika typer av träffar med personalen.