Lunds färgstarka vision

”Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet”. Så låter huvudbudskapet i Lunds nya vision.

Den nya visionen för Lund har tagits fram i dialog med Lundabor, politiker, tjänstemän, elever, studenter och representanter från näringslivet.

Yellow Kid fick uppdraget att visualisera visionen i en film. Vi valde en collage-aktig stil där vi kunde lyfta fram många av de visuella signum som präglar stan och samtidigt förmedla en känslorna av kunskap, mångfald och livsglädje som också präglar stan.

Lunds nya vision är framtagen över partigränserna, och har som mål att med kunskap, innovation och öppenhet skapa framtiden. Denna ambition ställer höga krav både på platsen Lund och kommunen som organisation.

Visionen vill tydligt lyfta fram att Lund är ett ledande och levande kunskapscentrum. Den kommer att vara utgångspunkten för hur kommunen styrs och är en språngbräda och ledstjärna, både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga, strategiska utvecklingen för Lund. Till hösten börjar ett spännande arbete med att omsätta visionen i praktiken.

Kommunstyrelsen har gett tjänstemän i uppdrag att ta fram en införandeplan för visionen, som en gemensam plattform för kommunens fortsatta arbete. Det är nu arbetet att tillsammans implementera visionen tar vid för kommunens olika ledare.

Internt kommer Lunds kommun även att förstärka visionen med tre övergripande förhållningssätt, som ska hjälpa kommunens medarbetare att använda visionen i det dagliga arbetet.

De nya förhållningssätten ”lyssna, lära, leda” blir samtidigt ett kraftfullt verktyg för att utveckla kommunens verksamhet och stärka servicen till medborgarna.

Den nya visionen ska vara till nytta för alla som bor och verkar i kommunen. Den ska stimulera till ett utökat gränsöverskridande samarbete med andra organisationer och företag, för att tillsammans skapa en hållbar utveckling, och i ännu högre grad sätta Lund på kartan som en kommun som skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet.