Vanliga frågor

Vilka möjligheter finns att i efterhand uppdatera filmen?

Alla. Eftersom vi i animation rör oss i en konstgjord kontrollerad värld där vi har full kontroll är det mycket enklare att göra uppdateringar än i en konventionell film. Nya produktgrupper, ändrad logo, ändrade profilfärger. Allt går att modifiera och det gör att investeringen i en animation kan slås ut på flera år.

Hur lång tid tar det att göra en film?

Normalt sett brukar vi vilja ha två månader på oss efter att vi fått grönt ljus, men det kan gå snabbare också. I så fall är det avgörande att vi får snabb feedback i de olika delmomenten.

Hur ser produktionsprocessen ut?

I normalfallet så här:

  1. Research/manus. Vid ett uppstartsmöte ställer vi alla nödvändiga frågor för att vi ska kunna få föreslå olika lösningar. Detta resulterar i en manustext och förslag till visuell stil och berättarröst.
  2. Storyboard. Innehåller berättartext, sceninstruktioner och illustrationer. Man kan säga att här blir hela filmen klar – fast på papper.
  3. Röstinspelning. Röstartisten gör sin inspelning.
  4. Animation. Detta är den stora, tunga delen. Ofta handlar det om en-två veckors jobb.
  5. Ljuddesign. Sista finishen kommer i samband med att musik och ljudeffekter får samspela med de övriga beståndsdelarna.
  6. Leverans. I valfritt digitalt format, även för biografvisning om så önskas.

I alla steg finns möjlighet till ändringar och som kund är du med och godkänner alla delmoment.

Möjlighet till stordriftsfördelar?

Absolut! Att ta fram en visuell stil är en investering som man gärna vill utnyttja mer än en gång. Fortsatta filmer i en etablerad stil blir förstås billigare.

Gör ni 3D-animation?

Ja, vi kan. Däremot har vi inte gjort det särskilt ofta. Anledningen är att det är dyrt och att det inte alltid ger det pedagogiska mervärde som man kan önska. Om tittaren ”fattar grejen” lika bra av en enkel streckgubbe finns ingen anledning att ta i för mycket. Enkelhet är i de här sammanhangen en dygd.

Filmar ni på vanligt sätt också?

Jo, om det är det bästa sättet. Exempelvis kan en film som ser ut som ett vanligt nyhetsinslag i TV fungera alldeles utmärkt för att förklara något. Dessutom är det förhållandevis billigt att ta fram.

I vissa fall kan den bästa lösningen vara en kombination av konventionell videoinspelning och animation. Exempelvis kan en intervju med en uppfinnare kombineras med en animation som visar hur uppfinningen fungerar.

Vi har i företaget lång och gedigen erfarenhet av att producera reportage och dokumentärer för SVT.